SZKOLENIA

Oferujemy Państwu szkolenia specjalistyczne z zakresu:

1.  Rozpoznawania gatunków

  • porostów chronionych
  • pachnicy dębowej i chrząszczy próchnojadów (saproksylofagów)
  • ptaków
  • roślin

2.  Rozpoznawania zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych

3.  Metodyki inwentaryzacji przyrodniczych

4.  Prawa ochrony przyrody

  • wycinka drzew
  • postępowania środowiskowe
  • zezwolenia na czynności zabronione w stosunku do gatunków i obszarów chronionych
  • inne