NASI SPECJALIŚCI

  • DR PRZEMYSŁAW KOŁODZIEJ

specjalizacja: botanika, dendrologia, siedliska przyrodnicze, porosty chronione.

Naukowiec, doświadczony przyrodnik i szkoleniowiec. Ukończył doktorat w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olszynie w specjalności botanika. Przez 3 lata pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, gdzie zajmował się opiniowaniem raportów oddziaływania na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć, wydawaniem zezwoleń na chronione gatunki (zwłaszcza porosty nadrzewne i rośliny) oraz uzgadnianiem wycinki drzew. Obecnie pracownik Olsztyńskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Olsztynie. Jest ekspertem ds. bioróżnorodności Urzędu Marszałkowskiego woj. Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

  • DR LECH PIETRZAK

specjalizacja: zoologia, chrząszcze wodne (m.in. chruściki), nietoperze, limnologia

….

….

  • MGR ŁUKASZ GŁOWACKI

specjalizacja: zoologia, ptaki, nietoperze

….

….