OFERTA

1. Ekspertyzy przyrodnicze

 • dróg, linii kolejowych
 • budynków (np. na potrzeby termomodernizacji)
 • terenów inwestycyjnych
 • ferm wiatrowych, farm fotowoltaicznych
 • działek prywatnych
 • obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000
 • terenów miejskich, parków … (np. na potrzeby dofinansowania z UE)

2. Inwentaryzacje przyrodnicze i waloryzacje:

 • roślin, porostów i grzybów, zwierząt
 • zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych
 • dendrologiczne drzew i krzewów (także w stanie bezlistnym ! )

3. Karty Informacyjne Przedsięwzięcia

4. Raporty Oddziaływania na Środowisko i na Obszary Natura 2000

5. Dokumentacja przyrodnicza do pakietów rolnośrodowiskowych

6. Opinie dendrologiczne:

 • stan sanitarny drzew
 • ocena zagrożenia powodowanego przez drzewa
 • zalecenia pielęgnacyjne
 • gospodarka drzewostanem

7. Szkolenia specjalistyczne dla osób prywatnych, firm oraz instytucji państwowych

8. Publikacje z zakresu ochrony przyrody, gatunków, siedlisk itp.

9. Publikacje popularnonaukowe