Dendrologia

Opinie i inwentaryzacje dendrologiczne, stan sanitarny drzew, zabiegi pielęgnacyjne

Ekspertyzy przyrodnicze

Ponad 10 letnie doświadczenie w inwentaryzacjach
i waloryzacjach przyrodniczych

Wsparcie inwestycji

Raporty Oddziaływania na Środowisko, Karty Informacyjne Przedsięwzięć, Opracowania Środowiskowe

Slider

NASZE USŁUGI

Ekspertyzy przyrodnicze

- Inwentaryzacje przyrodnicze - Waloryzacje przyrodnicze -

Dendrologia

- Opinie dendrologiczne - Inwentaryzacje drzew - Projekty gospodarki drzewostanem

Wsparcie inwestycji

- Karty Informacyjne Przedsięwzięć,
- Raporty Oddziaływania na Środowisko

Szkolenia

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.